SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2012 je za námi

Děkujeme sponzorům, partnerům, divákům, domácím i zahraničním účastníkům a všem, kteří se na letošním ročníku podíleli! Organizační tým festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2012.

 

Těšíme se na další ročník!


Ocenění Martavýsledková listina.

 

 


 

 

SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2012 bude již 22. ročníkem Mezinárodního festivalu divadelních škol. Iniciátorem celé akce je Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Zde vznikla v roce 1990 myšlenka uspořádat setkání všech tří vysokých divadelních škol z tehdejšího Československa. Během jednoho víkendu se v únoru 1991 setkali učitelé i studenti DIFA JAMU v Brně, DAMU v Praze a VŠMU v Bratislavě, aby si navzájem předvedli ukázky své tvorby a předali zkušenosti i metody své práce.

 

Od 1. ročníku se festival neustále vyvíjí a rozšiřuje. Díky účasti zahraničních škol dostal přídomek mezinárodní, prodloužil se na 5 dní a rozšířil svůj program o doprovodné akce. Postupem času začal festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER nabývat na celorepublikovém významu a záštitu nad ním převzalo mimo jiné Ministerstvo kultury České republiky, hejtman Jihomoravského kraje a primátor města Brna. Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER se během let značně rozrostl a dnes je festival považován za jeden z nejvýznamnějších svého druhu.

Na studentský organizační tým dohlíží ředitel festivalu prof., Mgr. Petr Oslzlý, děkan DIFA JAMU doc., MgA. Zbyněk Srba, Ph.D., tajemník DIFA JAMU MgA. Ondřej Vodička, vedoucí Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie doc., Mgr. Jan Kolegar, proděkanka MgA. Blanka Chládková a ekonomická supervize testivalového týmu BcA. Alena Hájková.


Festival se koná za finanční podpory statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, Ministerstva kultury České republiky a International Visegrad Fund.

Festival se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky, primátora Statutárního města Brna, rektora Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Plakat