SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2004

30.3. - 3.4. 2004

14th international festival of theatre schools
14. mezinárodní festival vysokých divadelních skol


contact
project
application form
programme
organization team
our donors
photos
kontakt
projekt
přihláška
program
organizační tým
sponzoři
fotogalerie
tiskové zprávy
informace pro veřejnost